สภากาแฟ

5
6
นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ผอ.สกสค.จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โดยมี นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน