หอพัก สกสค.ยุคใหม่

หลังจากที่หอพัก สกสค. ได้ปิดให้บริการเพื่อปรับปรุง บัดนี้ หอพัก สกสค. พร้อมเปิดให้บริการแล้ว
โดยจองห้องพัก ได้ที่ โทร 0 2654 6437 และที่ โทร 08 1835 0565
โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
หอพัก3 หอพัก2

หอพัก