อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตการ

เมื่อวันที่ 23 -24 มีนาคม 2560 ดร.สุวรรณ  นรพักตร์ ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดพิจิตร ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. และ ธนาคารออมสิน ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

กำแพง1 กำแพง