แบบสอบถามความพึงพอใจ

 

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิจิตร กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดพิจิตร

QRปจ.3