โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัญชญา

ตาก4

ตาก1

ตาก2

นายสมชาย สังขวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สกสค.พิจิตร ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและรับฟังการอบรม
“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน
ประจำปี 2559” ในวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมราชาบุรี บูติค โฮเทล
โดยมี นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ ประธานที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานใน
พิธีเปิด