โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดบริการให้ผู้กู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการยื่นแบบคำขอกู้         ที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค..จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

โครงการลดภาระหนี้สิน   โครงการลดภาระหนี้สิน2